Leksikon: Ausvajs bite!

Sokne u sirće

Jedini efikasan način skidanja pretjerano povišene tjelesne temperature. Pristupa mu se čim toplomjer pokaže više od 39°C, što se smatra psihološkom granicom između “ima malo temperaturu” i “dobiće fras pa će umret”. Odmah nakon utvrđivanja njenog probijanja izgovaraju se magične riječi: “Odma mi donesi sirće i jedne sokne!” Skidanje temperature pomoću sokni u sirćetu događa se uglavnom noću, što iz perspektive oboljelog izgleda kao prisilno pretumbavanje po krevetu u manje-više besvjesnom stanju začinjeno reskim mirisom sirćeta u balama skorenom nosu. Iz perspektive pružatelja pomoći ovo izgleda kao namakanje sokni u sirće i njihovo stavljanje na bolesnikova stopala uz ponosnu misao na umješnost i pobjedu nad opakom bolešću.

Primjenjuje se uglavnom na djeci.

Kad ono...