Leksikon: Ausvajs bite!

Šorom šajke a Dunavom čeze…

Izraz kojim se opisuje situacija u kojoj sugovornici baš i nisu na istoj valnoj duljini, pa svaki tijekom razgovora trkelja bezveze po svome. Za ovake se situacije još zna reći: “baba šumom, deda drumom”.

šor = put, cesta

šajka = vrsta drvenog plovila, čamca

čeza = prikolica, može biti kočija koju vuku konji, a može biti i obična prikolica za drva.

Kad ono...