Leksikon: Ausvajs bite!

špenadla

Neki ljudi špenadlu zamijenjuju drugom misterioznom riječi — čioda. Špenadla je metalna, igli slična boca koja s jedne strane ima standarno zašiljen vrh, a s druge sigurnosno zadebljanje koje taj drugi kraj čini sigurnim pri rukovanju. Neke špenadle imaju crvenu, crnu ili bijelu plastičnu kuglicu za zadebljanje, a neke imaju glavu kao ekser.

Špenadle su tu da se zaborave na falti prilikom sastavljanja novog kroja iz Burde ili kada se nešto prekraja i skraćuje. Gazdarica će špenadlom privremeno pričvrstiti faltu. Potom će joj početi serija pa će krojački prototip ostaviti za poslije. Nakon mjesec-dva, trebat će konac i škarice iz limene kutije s koncima, škaricama i iglama te će se ubosti na špenadle u zaboravljenom prototipu.

Kad ono...