Leksikon: Ausvajs bite!

šporanj

Umjetna kamena tvorevina na rijekama koja štiti obalu od erozije.  Načinjen je kao zid od naslaganog nepravilnog ovećeg kamenja bez veziva, okomit na obalu, koji prema matici rijeke završava okomicom, tako da čini izduženo slovo “T”. Desecima metara ulazi u tok rijeke i time ju usporava. Kako se na taj način voda silovito miješa i obogaćuje kisikom, na šporanj je uvijek dobro ići pecati smuđa i bucova. Nikako nije blagonaklon prema plovidbi, pogotovo kad se nalazi potpuno prekriven vodom.

Kad ono...