Leksikon: Ausvajs bite!

šrafštok

Stolna vijčana stega, škripac. Kod pravog majstora na verkbanku dolaze u nekoliko veličina — od onih za fine, do onih za sasvim teške i grube stvari.

Djeca do sedam godina ne diraju šrafštok jer im je, osim što je previsoko, i previše mističan. Često je diranje šrafštoka čak strogo zabranjeno. Otprilike nakon sedme godine prevlada radoznalost, pa picani krenu od najmanjeg a onda počnu dirati sve veći i veći. Unatoč svim strašnim upozorenjima, neoprezno diranje šrafštoka rijetko kad izazove plač duži od pet minuta. Najčešće taj plač bude potaknut nekontroliranim padom pomične ručice vijka kada ona okrenuta naviše padne pod gravitacijskom silom i svojim graničnikom mališu podsjeti na postojanje određenog prsta.

Kad ono...