Leksikon: Ausvajs bite!

Sram te bilo i stid!

Ovo verbalno oružje, koje koristi municiju sazdanu od gomilanja istoznačnica u namjeri gomilanja kompleksa krivnje i izazivanja zbunjenosti u protivnika/ce, koriste udane ili zaručene žene ili one koje pogledom na kalendar smatraju da svakako već imaju pravo biti udane ili zaručene, a samim time i prisilno autoritativne, mudre i bezgrešne.

Rabi se kao i lovačka sačma — odmjereno i smisleno ciljanje nije nasušno potrebno u nadi da će barem jedna kugla zadesiti cilj i prouzročiti, ako ne fatalnu, a ono barem primjetnu, bolnu i nepopravljivu štetu.

Neutralizira se opaskom da termini sramstid označavaju isti pojam.

Samo jedan komentar na Sram te bilo i stid!

Kad ono...