Leksikon: Ausvajs bite!

suoparno

Suhoparno. Suoparni su sendviči, tuđi kolači, tuđa slanina, kulen i šunka. Nekad i salata. Suoparni mogu biti pop glazba i izvođači te glazbe, političari, filozofski pravci i proza. Suoparnim stvarima i osobama nedostaje onaj specifični je ne sais quoi, a baš taj element je conditio sine qua non.

Kad ono...