Leksikon: Ausvajs bite!

surduk

Usjek između dva čota okomit na tok Dunava. Surduk padom spaja povišeni dio Daljske planine (Da, planine! O tome kasnije…) s obalom Dunava. Čotovi i surduci nižu se samo sa strane Hrvatskog Podunavlja. S druge strane — ništa.

Bočne litice i klisure nepojmljive ravničaru razlog su da se surduci rijetko obrađuju. Dobro natopljeni oborinskim vodama, plodni, zaštićeni od sunca i vjetra, surduci su mikro divljine. Ove mikro-divljine oštećuju divlje mikro-deponije ljudskog smeća koje dovozi ljudsko smeće.

 

Samo jedan komentar na surduk

Kad ono...