Leksikon: Ausvajs bite!

šuriti

Tretirati netom priklanu životinju vrućom vodom ne bi li se lakše odstranio kožni pokrov (dlaka, perje, nokti i ljuske). Moglo bi se reći da se šurenje primjenjuje onda kada imamo namjeru pojesti kožu preminule menažerije. Ribe ne šurimo. Neizostavan korak prije šurenja je dakle — lišavanje života. Prati ga miris razmočenog dreka.

Svinju se u zadnjoj postotnoj dekadi gašenja životnih funkcija ubaci u korito i obilno polije kipućom vodom. U nekim slučajevima ona izrazi svoje negodovanje snažnim trzanjem, a ponekad i trčanjem po ulici ili dvorištu prerezanog vrata. To se nekako riješi pa se nastavi sa šurenjem. Zatim se alatkom zvanom glokna kratkim i oštrim pokretima skida dlaka. Kukom s vrha glokne s papaka se počupaju nokti. Za kraj slijedi tretman brenerom. Živad, perad i ostalu -ad kojima glava još visi samo na komadiću kože, cijelu se umoči u lonac s kipućom vodom pazeći na ruke, a potom se baca na čerupanje prstima. U novije vrijeme se za veće pokolje koristi rotirajući bubanj s gumenim pipcima. Ljuske s nogu sastružu se nožem. Brener se ne aplicira. Šurenje peradi izvodi se sjedeći na hoklici zadignute kecelje i raširenih nogu.

Tući koga bez milosti.

Cirka 6 komentara na šuriti

  1. Nikica Mihaljević napisao:

    Ono što vi zovete nokti s papaka nije točno. Pogledajte u Hrvatskoj enciklopediji: “papci (lat. ungulae bisulcae), rožnate tvorbe na završetcima prstiju u kopitara parnoprstaša (goveda, ovaca, koza, svinja), zaštitni su i osjetni organi (organon digitale). Po građi su jednaki kopitu u konja. Bolesti tkiva papaka mogu biti uzrokovane mehan. povrjedom ili su posljedica upalnih procesa.”. Dakle, kukom s glokne skifaju se papci sa svinjskog prsta.

  2. Omama napisao:

    Nikica nije jeo kuvane papke.

Kad ono...