Leksikon: Ausvajs bite!

terati kera

Inatiti se. Inatiti se na najgori i najtvrdoglaviji način, bez obzira na posljedice, ako treba i do smrti. Najčešće dolazi u simbiozi s pozivanjem na vlastitu čast.

Kad ono...