Leksikon: Ausvajs bite!

tiha misa

Tiha misa služi se jedan na jedan i predstavlja nezamjenjivu lepezu ugođaja pri konzumaciji društvenog života kada isti prostor dijelite s nekime s kime u tim trenucima baš i niste voljni ili u mogućnosti izgladiti razmirice. Ovaj mikrosociološki fenomen zove se još i ima slike, nema tona.

Samo jedan komentar na tiha misa

  1. ida napisao:

    Tiha misa je klasični primjerer pasivne agresije koja se usmjerava prema nekome tko je narušio nepisana pravila npr. obiteljskog života. Susrece se sredinama koje se temelje na patrijarhalnim obrascima u kojima se smjenjuju uloge žrtve i zlostavljača. Tiha misa nije svojstvena samo selima u kojima se muž pijan vraca iz birtije u tri u jutro pa ga supruga sljedecih dana kažnjava nadmocom šutnjom, nego se može pronaci u svim palankama kao neizostavni repertoar palanačke filozofije. Također, samo ime ukazuje na obred kojim se dodaje začin moci tamo gdje se se ne može opustiti u svjetovnim užicima i pritom proci nekažnjeno.

Kad ono...