Leksikon: Ausvajs bite!

tikvan

Starenjem, tikva se isušuje i postaje praznija. Uočeno je kako se ovaj proces ispražnjavanja starenjem, osim u tikava, događa i s nekim ljudskim glavama. Što starija — to praznija. Sličnosti sa suhom tikvom idu tako daleko da, kada tikvan protrese glavom, iz glave dopire isto ono ljuskasto šuškanje kao kada tresemo suhu tikvu. Tikvan je osoba koju je ova pošast prazne glave posebno nemilosrdno pogodila.

Praznjikavost glave započinje odlukom.

Kad ono...