Leksikon: Ausvajs bite!

tobož(e)

Priložna čestica i prefiks za demetaforizaciju. Postoje riječi umotane u celofan, metafore, koje koristimo kada boljeodgovarajuću riječ ne bi bilo pristojno upotrijebiti. Predmetanjem prefiksa tobož- privremeno razmičemo celofan za potrebe razumijevanja sa istomišljenicima i tako pokazujemo na što doista mislimo.

Cirka 6 komentara na tobož(e)

Kad ono...