Leksikon: Ausvajs bite!

tri čiste

Trojedina kvaliteta osobe da učini nešto što zahtjeva hrabrost ili odlučnost. Ozbiljan konsenzus oko toga koje su to tri čiste koje čovjek treba imati i što to ženskog roda treba biti čisto i brojiti tri, nije postignut. Za pretpostaviti je da se doslovno značenje ove fraze izgubilo vremenom, no njezina uloga u govornom jeziku je živa i jasna. Fraza se češće koristi u trenucima povišenih emocija, te je najčešće usmjerena prema drugoj osobi (“Aj’ reci ako imaš tri čiste.” ili “On bi to već napravio da ima tri čiste.”) Korištenje fraze čije doslovno značenje se ne može definirati, a tiče se hrabrosti i odlučnosti, bilo bi iznimo neuvjerljivo i kontraproduktivno, štoviše komično u kontekstu govora o samome sebi (npr. “Uzvatit’ ću ti udarac jer imam tri čiste.” ili “Imam tri čiste, pa ću sutra očistiti svinjac.”) jer hrabar ili odrješit čovjek takve akcije češće čini nego ih figurativno najavljuje; osim u slučaju samokritike (“Učinio bih to, ali nemam tri čiste.”) kada se korištenjem fraze “tri čiste” dodatno naglašava samokritičnost do granice samoponiženja.

Kad ono...