Leksikon: Ausvajs bite!

truljo

U stara vremena skupljač starih krpa koje su bila sekundarna sirovina za proizvodnju proizvoda od starih krpa — recimo krpare i za krpanje stare odjeće. Dvorišta trulja su bila neuredna zbog golemih količina razbacanih starih krpa svih vrsta, materijala i boja te su predstavljala dobru usporedbu za korištenje kada bi dijete razbacalo igračke po dvorištu. Stare bake su tada govorile: “Šta si to napravio? K’o da se truljo izvrnio!”. Djeca obično nisu znala što to baka govori, ali su znala da je nered.

Kad ono...