Leksikon: Ausvajs bite!

tumbati

Nasumično mijenjati položaj bilo čemu što je naredito. Glagoli tumbati i narediti nadopunjuju se u sekvenci. Dakle, tumbati možemo samo nešto naredito, a narediti možemo samo nešto što je trenutno ispretumbano.

 

Cirka 3 komentara na tumbati

Kad ono...