Leksikon: Ausvajs bite!

tužibaba Reza

Tu-ži ba-ba Ree-za, za ko-ma-dić mee-sa! Mee-so se kii-se-li, baa-ba se vee-se-li!

Rugalica kojom djeca opjevavaju i zadirkuju cinkaroša koji ih je netom prije uslijed akutnog ili kroničnog problema s asocijalnim ponašanjem izdao autoritetu starije osobe (susjeda, mame, bake…). Može se rabiti i kao posljednja instanca preventive kad cinkaroš priprijeti da će nešto izdati i time se dodvoriti institucijama, pokvarivši čitavu radost nepodopštine. Izvodi se u slabo determiniranoj intonaciji sa što više dreke i zavijanja kako bi užas posramljenosti cinkarošu postao čim veći. Time obilježen on na neko vrijeme (ili za stalno), ovisno o učestalosti tužakanja, postaje tužibaba Reza i manje poželjan u društvu.

Široko je prihvaćeno i prakticirano da upravo cinkaroši, namjesto manguparije, zaslužuju dobre batine.

Kad ono...