Leksikon: Ausvajs bite!

ubiti se k’o indijanac

Izraz za samonanošenje izuzetnih ozljeda zahvaljujući vlastitoj nepažnji zamiješanoj sa vlastitom nesposobnošću u pogubnom omjeru.

Kad ono...