Leksikon: Ausvajs bite!

udariti

Univerzalni glagol koji potvrđuje da “sila boga ne moli”.  Koristi se umjesto bilo kojeg drugog glagola kao potvrda da je ostvaren cilj.

 

Kad ono...