Leksikon: Ausvajs bite!

ukezečiti

Izvitoperiti, iskositi, ekscentrično umetnuti. Nešto krivo namjestiti tako da se napne do granice pucanja i/ili zaglavi.

Kad ono...