Leksikon: Ausvajs bite!

vaservaga

Alat za samoobranu. Kada nezadovoljni naručitelj građevine postavi pitanje — A, zašto je zid erlav? — zidar tada izvadi vaservagu i kaže: — Nc! Nije. — Tada o zid prisloni cementom zaprljanu vaservagu, namjesti da mjehurić bude di treba i kaže slavodobitno: Evo! Sve je u vaservagu!

Kad ono...