Leksikon: Ausvajs bite!

vatralj

Evoluirana, često potpuno metalna lopata, koja je nekoć služila za čeprkanje po vatri i rad s vatrom. Promjenom energetskog konteksta u domaćinstvima, to jest prestankom korištenja ugljena i drva, a prelaskom na mazut, plin a potom i električnu energiju, vatralj je nekako izgubio dršku i preorijentirao se na đubre skupljeno pri čišćenju unutrašnjosti kuće, izgubivši tako dosta od svoje vatrene misterioznosti koja je uvijek pratila alate namijenjene radu sa vatrom.

Kad ono...