Leksikon: Ausvajs bite!

vozikati se

Kada vožnja postane sama sebi svrha.

Ovaj glagol u prvom licu može imati i dobar prizvuk, dok u ostalim licima ima samo loš prizvuk.

Samo jedan komentar na vozikati se

Kad ono...