Leksikon: Ausvajs bite!

za stare Jugoslavije

Fraza kojom djedovi i bake započinju opisivanje događaja i društvenih prilika iz pradavnog doba. Doba koje nismo doživjeli. Priče o događajima “za stare Jugoslavije” su uvijek zanimljive jer opisuju neka drugačija, jednostavnija vremena.

Cirka 4 komentara na za stare Jugoslavije

Kad ono...