Leksikon: Opravili!

zatrkati se

Izvršiti radnju koja prethodi zagrcnuću. Vršitelji radnje su zalogaji i, puno rjeđe, ostali strani predmeti neprehrambenog porijekla.

Sekundarna pojava koja slijedi nakon zatrknuća je olađivanje.

Kad ono...