Leksikon: Ausvajs bite!

zdipiti

Posuditi na neviđeno vlasniku. Nažalost, kako ni onaj koji posuđuje nije vidio lice vlasnika, posuđeno rijetko pronalazi put natrag unatoč najboljim namjerama poštenog posuditelja.

Samo jedan komentar na zdipiti

Kad ono...