Leksikon: Ausvajs bite!

zlu ne trebalo

Fraza sličnog značenja kao i “nek se nađe”. Može se koristiti i zajedno: “Nek se nađe, zlu ne trebalo.”

Kad ono...