Leksikon: Ausvajs bite!

zumzara, zunzara

Vrsta oveće muhe koja se pojavi u trenutku kad se pojavi bilo kakvo jelo i od tog trenutka, uz glasno zujanje i naizgled nasumični let, nadalje slijeće na to jelo i kvari doživljaj.
Tijelo zumzare divno se presijava, no taj estetski dojam nikako ne popravlja stav prema zumzari. Naime, često se mogu vidjeti kako veselo slijeću i na raznorazne izmete.

Kad ono...